Opracowanie prototypu lampy o korpusie woskowym z automatycznym sterowaniem imitującym barwą, natężeniem oraz innymi cechami płomień świecy
w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 2019-12-01
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 2020-05-31
ZAPYTANIE OFERTOWE - 1/VB/INEL/2020 WYBÓR OFERENTA - 1/VB/INEL/2020
Opracowanie prototypu mini-hub`a agregującego i sterującego ruchem Wi-Fi i zmieniającego układ z jedno-kanałowego na wielo-kanałowy
w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 2019-12-01
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 2020-05-31
ZAPYTANIE OFERTOWE - 2/VB/INEL/2020 WYBÓR OFERENTA - 2/VB/INEL/2020